Eden izmed glavnih strateških prioritet družbe TehnoLES d.o.o. je digitalizacija družbe. Z operacijo bomo izvedli nujno transformacijo poslovnega modela družbe iz klasičnega vodenja in upravljanja poslovnih procesov v digitaliziranega, da bo zagotovljeno izpolnjevanje poslovnih in finančnih ciljev rasti in kakovosti poslovanja ter prilagoditev sodobnim digitalnim trgom. V sklopu operacije bomo izvedli aktivnosti za optimizacijo poslovnih procesov, digitalizacijo poslovnih funkcij, s poudarkom na skladiščnem poslovanju, optimizacijo logistične podpore veleprodajnim in maloprodajnim aktivnostim, nadgradnjo spletnega prodajnega kanala in platforme, digitalizacijo blagajniškega poslovanja, ter v zvezi s tem digitalno transformacijo podjetja po poslovnih področjih in funkcijah z vključenostjo najširšega kroga zaposlenih. Cilji operacije so izvedba digitalne transformacije z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja na 6 poslovnih funkcijah in prilagoditvijo digitalnim trgom, izboljšanje digitalnih kompetenc najširšega kroga zaposlenih kot končnih uporabnikov digitalnih orodij, vključno z vodstvom, ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Digitalna transformacija bo pomembno prispevala k izboljšani izkušnji kupca, digitalnemu poslovnemu modelu, razvoju digitalnih kadrov, delovnih mest in digitalni kulturi ter k povečani kibernetski varnosti podjetja. Operacija bo omogočala uvedbo nove storitve, digitalnega logističnega centra, ki ga načrtujemo v prihodnjih letih.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj, subvencija je bila pridobljena v okvirju Vavčerja za pripravo digitalne strategije.