Prodajalec se zavezuje, da bo po uspešno oddanem naročilu v roku 1-3 delovnih dni kupcu po e-mailu poslal potrditev naročila in povzetek naročila. 
Ko stranka potrdi osnutek, oziroma uspešno odda naročilo, bo po e-mailu prejela osnutek naročila. V primeru nakupa z neposredno bančno transakcijo, PayPal sistemom ali bančno kartico bo prodajalec pričel z postopkom izdobave šele po prejemu plačila. Kupljeno blago je dobavljivo običajno od 2 do 15 delovnih dneh, če ni drugače označeno. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša, zato vas prosimo za razumevanje.
V primeru, da naročila zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo dostaviti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov.
Dobavni rok je odvisen tudi od ažurnosti in odzivnosti stranke.
Dobavni rok se lahko podaljša tudi zaradi slabe odzivnosti stranke na dodatna vprašanja, oziroma korekcij ali zaradi poznega plačila.
Dostava se izvede v sodelovanju z dostavnimi službami, UPS, DHL ali s Pošto Slovenije ali lastno dostavo. Kupec blago prejme dostavljeno na naveden naslov, v skladu s pravili dostavnih podjetij. Običajen dobavni rok je [2 – 15] delovnih dni za naslove v Republiki Sloveniji. V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša. V kolikor pride do podaljšanja roka dobave je stranka o tem obveščena.
V kolikor se je kupec odločil za dostavo blaga, je dolžan obvestiti prodajalca o natančnem naslovu dostave – v kolikor so specifičnosti dostave in je postopek dostave otežen (npr. ozek ali nizek dovoz, strmina, enosmerna ulica, gradbišče, ipd), je kupec dolžan pred dostavo prodajalca obvestiti o oteženosti in specifičnosti dostave – v kolikor dostava zaradi narave terena ni mogoča in ni možno varno dostaviti naročenega blaga, lahko prodajalec enostransko odstopi od naročila in o tem obvesti kupca. V kolikor nastanejo zaradi oteženosti dostave in posledično nedostave dodatni stroški, jih prodajalec zaračuna kupcu.
V kolikor po krivdi kupca blago ni prevzeto na dogovorjeni lokaciji, se lahko kupcu zaračunajo dodatni stroški morebitne ponovne dostave.
Dostava blaga se vrši le do vrat objekta.
Stroški dostave in pakiranja se oblikujejo individualno, cena dostave je odvisna od lokacije dostave, vrednosti naročila, velikosti in teže naročila.
Pogoji in stroški pakiranja ter dostave veljajo za območje znotraj Slovenije. Za morebitno dostavo v druge države se je potrebno predhodno dogovoriti s prodajalcem, stroški dostave pa se nato obračunanjo po ceniku dostavnega podjetja.
Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. Prodajalec si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave materiala s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa prodajalec ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja. Prodajalec bo o nezmožnosti dobave zaradi katerega koli razloga obvestil kupca in mu omogočil odstop od pogodbe.
V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora prodajalca pisno pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če prodajalec tudi v dodatnem roku ne izpolni, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.
Prodajalec ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere prodajalec ne more vplivati.
Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.
V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani prodajalca pride do sprememb naročil s strani stranke, je potrebno pridobiti soglasje prodajalca.
Poškodbe blaga: Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Izdelke prodajalec skrbno zapakira v embalažo za dostavo. V primeru, da stranka prejme poškodovano pošiljko (poškodba med prevozom (zunanjost pošiljke), potem je dolžna takoj reklamirati pošiljko kurirju. Kurir/dostavljalec bo na licu mesta sestavil reklamacijski zapisnik o poškodbi pošiljke. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma. Morebitne poškodbe se vnesejo v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom.
 
Vračilo blaga
Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti z dnem prevzema posesti na naročenih izdelkih s strani kupca ali v njegovem imenu pooblaščene osebe.
Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v roku 14 dni od dneva prejema obvestila ob odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca. Poleg blaga je kupec obvezno dolžan predložiti kopijo originalnega računa.
Na željo kupca lahko blago zamenjamo za drugo ali pa kupcu vrnemo kupnino.
Kupec mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila prodajalcu vrniti blago, na naslov Pesnica pri Mariboru 32d. Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelki, skupaj z embalažo morajo biti nepoškodovani, nerabljeni, v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen. Odstop od pogodbe ni možen v primeru da je kupec že začel izdelek uporabljati.
Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca webshop@tehnoles.si.
V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na prevzemno mesto: Pesnica pri Mariboru 32d.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov.
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, za blago ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam (individualizirani izdelki) ali ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Prav tako stranka nima pravice do odstopa od pogodbe za artikle, ki so bili dobavljeni izključno po naročilu stranke (to so vsi artikli, ki niso v redni prodaji).
 
 
Uveljavljanje stvarnih napak
Stvarno napako lahko uveljavljate z natančnim opisom napake, omogočenim pregledom izdelka in obvestilom na elektronski naslov webshop@tehnoles.si. Po obvestilu bomo izdelek pregledali in vam izdali potrdilo o vročitvi izdelka. Za stvarne napake na izdelkih, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti od izročitve, ne odgovarjamo.
Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka bomo bodisi:
  - odpravili napako na izdelku
- povrnili del plačanega zneska v sorazmerju z napako
- izdelek z napako zamenjali z novim brezhibnim izdelkom
- povrnili celotni plačani znesek
Prodajalec odgovarja za stvarne napake do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti napake in to takoj zapisati v zapisnik. V nasprotnem primeru prodajalec ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.
V kolikor obstoj napake na izdelku ni sporen, vam bomo čimprej, vendar najkasneje v roku osmih dni ugodili. V primeru spora glede obstoja napake pa vam bomo najkasneje v osmih dneh pisno odgovorili.
Odtenki barv, ki jih stranka vidi na zaslonu, se lahko razlikujejo od odtenkov na končnem izdelku. Slednjega ni mogoče uveljavljati kot stvarno napako.
Kupec mora prejete izdelke ustrezno vzdrževati in shranjevati, pri čemer mora upoštevati navodila in priporočila na deklaraciji. V kolikor kupec iz malomarnosti ne upošteva priporočil in ne sledi navodilom prodajalca, zaradi česar izdelek izgubi svoje prvotne lastnosti, kupec ne more uveljavljati stvarne napake na izdelku.
Kupec ne more uveljavljati stvarne napake tudi v primeru, da je bil pri naročilu predhodno opozorjen, da so fotografije, ki jih je posredoval prodajalcu preslabe kakovosti, zaradi česar končni izdelek ne bo takšen, kot bi moral biti, pa je kljub temu vztrajal pri naročilu.
 
 
Odstop od pogodbe
V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima prodajalec pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.
Prav tako ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če prodajalcu daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.