SPLOŠNE DOLOČBE
Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko naročil ali spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetja TEHNOLES d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.
Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletnega mesta TEHNOLES d.o.o. za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.
V podjetju TEHNOLES d.o.o. smo poskrbeli, da bo vsak nakup na spletni strani tehnoles.si popolnoma varen. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih, ipd) so ustrezno varovani, zato so za tretje osebe nedosegljivi.
Spletna stran tehnoles.si je varovana s SSL certifikatom, ki nudi dodatno varnost.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno originalno programsko opremo (posodobljeno protivirusno zaščito) svojega računalnika.
Prodajalec se zavezuje, da bo pri poslovanju uporabljal ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil.
Prodajalec se kot obdelovalec podatkov zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Prodajalec vse osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo s stranko. V kolikor se stranka prijavi na e-novice prodajalec uporablja strankine podatke tudi za namene oglaševanja.
Osebni podatki stranke v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovorna tudi stranka, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Za uporabnike prodajalec hrani osebne podatke, kot so: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, IP naslov, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.
V kolikor želi kupec odjavo iz seznama prejemnikov e-novic, je možna kadarkoli preko elektronske pošte webshop@tehnoles.si. Odjavi se lahko tudi s klikom na odjavno povezavo v katerihkoli od prejetih e-Novic. Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je možno, da bo kupec še prejel našo e-pošto, v primeru, da je bila e-pošta že poslana oziroma v fazi pošiljanja.
V kolikor želi kupec brisati osebne podatke, katere hranimo za pošiljanje e-novic, nam mora to sporočiti na elektronski naslov webshop@tehnoles.si. Zahtevek za brisanje prijave mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim ste se prijavili na e-novice ali pa morate navesti elektronski naslov, ki ga odjavljate. V roku 15 dni od prejema vaše zahteve za brisanje prijave, bomo zbrisali vaše osebne podatke.
Stranka je odgovorna za resničnost posredovanih osebnih podatkov. Naročilo lahko odda zgolj na svoje ime, na ime tretje osebe pa le, od katere ima podpisano pisno soglasje.
 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 
Podjetje vodi osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov, ki jih vzpostavi na podlagi zakona in osebne podatke, ki jih vodi v okviru zakonsko določenih zbirk na podlagi soglasja osebe, na katero se podatki nanašajo.
Oseba, o kateri se vodijo osebni podatki, oziroma pooblaščenec osebe ali zakoniti zastopnik osebe, o kateri se v zbirki osebnih podatkov vodijo njegovi osebni podatki, lahko vpogleda v osebne podatke, vodene o njem oziroma o zastopancu in jih ima pravico prepisati. Vpogled in prepis osebnih podatkov je osebi omogočen v roku 7 dni od dneva, ko je bila dostavljena pisna zahteva na podjetje.
Osebni podatki, vodeni v zbirki osebnih podatkov podjetja, se lahko posredujejo drugim uporabnikom samo, če so za njihovo pridobitev in uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se osebni podatki nanašajo.
 
BRISANJE PODATKOV OZIROMA UNIČENJE NOSILCEV OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno oz. je zakonsko določeno, da se doseže namen, za katerega se zbirajo in vodijo.
Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, se podatki zbrišejo oziroma uničijo nosilci podatkov.