Varovanje podatkov

Osebni in drugi podatki naših uporabnikov oziroma partnerjev sopodročje, ki mu posvečamo najvišjo stopnjo skrbi in pozornosti.Družba zagotavlja, da celotno poslovaje poteka v skladu z najnovejšimivarnostnimi protokoli, ki so uveljavljeni in priznani v svetu, vEvropskiuniji in v Republiki Sloveniji. Prav varnost naših uporabnikov jenajbolj občutljiv segment, zato ta del tudi dodatno varujemo.Upravitelj Spletnega informacijsko-trgovskega centra www.tehnoles.siTehnoles d.o.o., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.Zanemoteno delovanje sistema, zbiramo naslednje podatkeuporabnikov oziroma partnerjev:
  • ime in priimek
  • naslov in kraj bivanja
  • naslov elektronske pošte (vaše uporabniško ime)
  • geslo v šifrirani obliki
  • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu www.tehnoles.si.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo, zatovas prosimo, da pred potrditvijo vnosa, vse potrebne podatkenatančno preverite. Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudiIP naslovi, iz katerih dostopate do spletnega mesta. Vsakemuuporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek zaidentifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalniklahkonaš portal shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so:identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (zaprepoznavanje obnaslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste žeocenili) ter štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskovspletnega mesta). Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se nastrežniku portala www.tehnoles.si shranjujejo trajno. Sejni piškotki se vpomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in seizbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni naračunalniku obiskovalca. Upravitelj portala lahko podatke vanonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz,hkrati pa vam zagotavljamo, da so naši strežniki in komunikacijskikanali varovani z najsodbnejšimi varnostnimi strojnimi inprogramskimi sistemu, do podatkov pa lahko dostopa le zelo omejenoštevilo certificiranih in pooblaščenih oseb. Zagotavljamo vam,da podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bomo predalinepooblaščenim osebam, dostavnim službam pa bomo zaupali leuporabnikov oziroma partnerjev naslov za dostavo. Z uporabnikom bomostopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, čeuporabnik temu izrecno ne nasprotuje oziroma če to sam zahteva.

Toda čeprav zagotavljamo popolno varnost vaših podatkov obstajajo tudizakonske omejitve oziroma zahteve, ki omogočajo delno alipopolno razkritje. Vaši podatki bodo razkriti le v primeru, da je takaobveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je takoukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimiorgani ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov družbe.

Hkrati zagotavljamo, da so posebej varovani tudi vsi kanali, prekokaterih potekajo finančne transakcije. Za te še posebej skrbijonajuglednejše certificirane svetovne ustanove.

Zagotavljamo vam tudi, da ne beležimo in ne shranjujemo podatkov o tem, katere informacijske vsebine ste si ogledale nainformacijskem delu portala. Na tem delu je namreč zagotovljena popolna anonimnost.

Varovanje osebnih podatkov

Upravitelj portala se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabilizključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovorentudi uporabnik sam tako, da skrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Varnost portala

Upravitelj portala www.tehnoles.si uporablja najsodobnejša certificiranatehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa inshranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Upravitelj uporablja128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščenaorganizacija. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času stakojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah, vsi prenosiinformacij pa so ustrezno kodirani in varovani, tako da onemogočajonepooblaščen dostop in zagotavljajo najvišji razpoložljiv nivovarnosti. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku ponudnika.